Distorsion i halskotpelaren (inklusive Whiplash-skada)

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

S13.4

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid distorsion i halskotpelaren (inklusive whiplash-skada) rekommenderas sjukskrivning upp till 1 vecka på heltid.
  • Vid distorsion i halskotpelaren (inklusive whiplash-skada) där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Patienten behöver stöd för att återgå till normala aktiviteter. Det är viktigt att snabbt skapa kontakt med arbetsplatsen i denna patientgrupp. Överväg remiss till medicinsk eller neurologisk rehabiliteringsklinik om skadan inte förbättras inom 6 veckor.Långvariga besvär är ofta förknippade med psykosociala faktorer och arbetsrelaterade problem. Det är därför viktigt att gå igenom patientens arbetsplatsförhållanden och psykosociala situation. Ompröva diagnosen och behandlingen om skadan inte visar förbättring inom 4 veckor. Se även kommande rekommendationer för långvarig smärta.

Symtom, prognos, behandling

Inledande symtom för pisknärtsskada (Whiplash Associated Disorder) är smärta i nacke, bakhuvud och skuldror efter indirekt våld mot nacken (stukning). De flesta skador är lindriga och ger en smärre sträckning i muskulaturen. Beroende på kraftens styrka och riktning kan den påverka exempelvis nervvävnaden, ledbanden och brosket i halskotpelaren. Prognosen är fullt tillfrisknade för de flesta.

Behandlingen är, om patienten be-höver det, smärtstillande läkemedel till en början, för att patienten ska kunna återgå till normal aktivitet så fort som möjligt. För en del patienter, som är rädda för att återuppta aktiviteten, är instruktioner och stöd från sjukgymnast viktigt.

Funktionsnedsättning

Distorsion i halskotpelaren (inklusive whiplash) medför smärta som kan medföra nedsatt rörlighet. Smärtan kan försämra sömnen och påverka kognitiva funktioner (exempelvis tankeförmågan, förmågan till abstrakt tänkande, mental flexibilitet, tidsplanering, samt emotionslabilitet) särskilt om smärtan är ihållande. De flesta återfår normal funktion inom 3–6 veckor. Ett mindre antal patienter kan få kvarstående smärtor som kan påverka funktionen betydligt. Tillståndet kan även medföra nedsatt muskelstyrka, muskeltonus och muskeluthållighet, samt nedsatt fysisk uthållighet. Stress och oro påverkar läkningen negativt.

Aktivitetsbegränsning

Distorsion i halskotpelaren (inklusive whiplash) medför svårigheter att bibehålla en kroppsställning (exempelvis att sitta eller stå), samt att lyfta och bära föremål från en plats till en annan. Patienten kan även få svårt att hantera stress och andra psykologiska krav.

Information om rehabilitering

Vid hög arbetsbelastning rekommenderas gradvis återgång.