Pyelonefrit, njursten

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

N10, N11, N12, N20, N21

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid njursten rekommenderas sjukskrivning upp till 1 vecka på heltid.
  • Vid njursten och utförd åtgärd avlägsnande av urinvägssten rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid pyelonefrit rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Efter akuta pyelonefrit kan patienten ibland ha en mycket uttalad trötthet under upp till en månad.

Efter genomgången pyelonefrit kan patientens trötthet sätta ned arbetsförmågan i upp till ytterligare 2 veckor efter avslutad behandling.

Symtom, prognos, behandling

Symtomen vid njursten är svåra smärtor som brukar uppträda i intervaller. Patienten är oftast allmänpåverkad och trött, har ofta feber och är öm över njurarna. Mindre njurstenar vandrar ut och försvinner spontant. Större stenar och stenar som fastnat längs urinvägarna kan behandlas kirurgiskt (med perkutan stenextraktion, uretäroskopi eller stötvågsbehandling). Tillstånden läker som regel ut inom 2 veckor.

Pyelonefriter (njurbäckeninflammation) ger hög feber, frossbrytningar och ryggsmärta, ibland även illamående och kräkningar. Pyelonefriter behandlas med läkemedel, men vid kräkningar och påverkat allmäntillstånd kan patienten behöva sjukhusvård med parenteral behandling (via dropp eller injektioner). Efter akuta pyelonefrit kan patienten ibland ha en mycket uttalad trötthet under upp till en månad.

Funktionsnedsättning

Pyelonefrit och njursten medför trötthet, smärta i ryggen, nedsatt fysisk uthållighet. Pyelonefriter kan även ge förnimmelse av illamående och kräkningar. Efter det att en njursten avgått spontant eller tagits bort kirurgiskt brukar funktionsförmågan återställas helt.

Aktivitetsbegränsning

Pyelonefrit och njursten kan medföra aktivitetsbegränsningar såsom svårigheter att ändra och bibehålla kroppsställning pga smärta och tryckkänsla över njuren.

Referenser