Arbetsförmedlingens roll

Arbetsförmedlingen ansvarar för arbetsmarknadspolitiska insatser. Det innebär arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som är arbetslösa eller riskerar arbetslöshet och som är i behov av särskilt stöd.

Arbetsförmedlingen ansvarar för arbetsmarknadspolitiska insatser. Det inkluderar arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som är arbetslösa eller riskerar arbetslöshet och som är i behov av särskilt stöd. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan få stöd för att få eller behålla ett arbete.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Ett av Arbetsförmedlingens uppdrag är att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering för arbetssökande som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa. Det innebär att den som är i behov av särskilt stöd erbjuds vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.

Bedömer och beslutar om insatser

Om en person bedöms ha en ohälsa eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan hen ha rätt till särskilda insatser från Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen bedömer och beslutar om vilka insatser som är lämpliga. Exempel på insatser är:

  • bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen
  • bidrag för personligt biträde
  • särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS)
  • lönebidrag.

Mer om Arbetsförmedlingen på Arbetsförmedlingens webbplats

Kunskapsstöd med referenser och lagstiftning

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: