Gallstenssjukdom (opererad med buksnitt eller laparoskopiskt)

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

K80

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid gallstenssjukdom (opererad laparoskopiskt) där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid gallstenssjukdom (opererad laparoskopiskt) där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 1 vecka på heltid.
  • Vid gallstenssjukdom (opererad med buksnitt) där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid gallstenssjukdom (opererad med buksnitt) där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Överväg kontakt med arbetsplatsen i de få fall där förlängd sjukskrivningstid blir nödvändig.

Sjukskrivning kan behövas vid arbeten med hög fysisk belastning om arbetsuppgifterna inte kan anpassas.

Symtom, prognos, behandling

Gallsten beror på avsöndringar i gallblåsan eller gallväggen som kan bilda stenar om de inte sköljs bort. I de flesta fall ger gallsten inga symtom. Symtomen är annars smärtor i övre delen av buken. Besvären botas av operation och förloppet efter operationen är mestadels komplikationsfritt. Smärtintensiteten och tid för funktionsnedsättning beror på använd operationsmetod och på gallstensjukans allvarsgrad.

Partienten får normalt återställd funktion inom en dryg vecka. Fullständig läkning sker inom 4 veckor.

Funktionsnedsättning

Gallstenssjukdom medför smärtor i övre delen av buken. Smärtintensiteten och hur lång tid besvären kvarstår efter gallstensoperation beror på hur allvarligt tillståndet varit och vilken operationsmetod (laparoskopisk eller buksnitt) som använts. Efter operation kan patienten få ont vid rörelse och fysisk ansträngning.

Aktivitetsbegränsning

Gallstenssjukdom kan medföra att patienten får svårigheter att lyfta och bära föremål, samt en tid efter operation.