Epikondylalgi (epikondylit)

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

M77.1

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid epikondylalgi är de flesta individer inte i behov av sjukskrivning.
  • Vid epikondylalgi och arbetsuppgifter med tyngre eller ensidig repetitiv belastning av underarmsmuskulaturen kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 4 veckor, partiellt eller på heltid. 
  • Vid epikondylalgi och arbetsuppgifter som utförs på hög höjd (till exempel på stege eller tak) eller vid andra arbetsuppgifter där säkerhetskraven är höga och där god greppstyrka är av vikt, kan behov av sjukskrivning behöva övervägas.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika sysslor. Därför behöver bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån personens unika förutsättningar och sysselsättning.

Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

Besvären vid epikondylalgi behöver inte vara relaterat till arbetsuppgifterna utan kan också vara orsakat av fritidsaktiviteter, till exempel racketspel eller styrketräning. Vid mycket långdragna ihållande besvär, trots given behandling, bör diagnosen omprövas, till exempel för radialtunnelsyndrom eller artrit.

Partiell sjukskrivning med arbetsanpassning och med stöd av adekvata arbetshjälpmedel är ofta att föredra.

Symtom, prognos, behandling

Epikondylalgi är ett smärttillstånd i armbågen som är lokaliserat i något av muskelfästena vid antingen yttre eller inre kondylen (ledutskott). Yttre armbågssmärta är ungefär tre gånger vanligare än smärta från armbågens insida.  Epikondylalgi drabbar oftast den arm som är dominant och utlöses ofta av tunga repetitiva eller ensidiga repetitiva arbetsuppgifter.

Tillståndet benämns ofta som tennisarmbåge (yttre ledutskottet) eller golfarmbåge (inre ledutskottet). Symtomen är rörelserelaterad smärta kring armbågen men medför också svårigheter att greppa och hålla fast saker med handen. Svårare fall karaktäriseras också av nattlig värk. Diagnosen ställs utifrån den kliniska bilden.

Epikondylalgi är ett godartat tillstånd som oftast läker ut spontant. Symtomintensiteten varierar och besvären kan vara långdragna, ibland över ett år.

Behandlingen är arbetsterapeutisk eller fysioterapeutisk och farmakologisk men i enstaka långdragna och terapiresistenta fall även kirurgisk. Vila eller avlastning förbättrar inte sjukdomen på sikt.

Funktionsnedsättning

Epikondylalgi medför rörelserelaterad smärta runt armbågen vid handgrepp och handvridning. Tillståndet påverkar rörligheten, framförallt sträckförmågan, och kan ge nedsatt muskelstyrka och muskeluthållighet i underarm och hand. Nattlig värk kan påverka sömnen.

Aktivitetsbegränsning

Epikondylalgi kan medföra svårigheter att ta tag i och hålla fast föremål med handen och speciellt i pronerat läge (handflatan vetter nedåt).  Även förflyttning av lättare föremål från en plats till en annan kan vara smärtsam. Tyngre arbetsmoment, som att spika med hammare eller vridande rörelser som att skruva med skruvmejsel, är smärtsamma. Besvären vid epikondylalgi kan även medföra att förmågan att skriva för hand eller datorarbete påverkas och kan då vara en del i samlingsbegreppet musarm.

Information om rehabilitering

Ergonomisk arbetsplatsbedömning för att se över behov av arbetsanpassning och arbetshjälpmedel är lämplig. Mängden och typen av manuella arbetsmoment är viktiga att belysa och anpassa för att underlätta återgång i arbete. Patienten bör rekommenderas att använda armen så mycket det går då rörelse är ofarligt. 

Referenser