Prostatacancer

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

C61

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid icke-spridd prostatacancer är sjukskrivning i upp till 6 veckor efter operation vägledande.
  • Vid icke-spridd prostatacancer, under strålbehandlingen kan arbetsförmågan till en början vara god, men biverkningar under senare delen kan ofta motivera sjukskrivning i upp till 8 veckor. Praktiska problem med resor kan även förekomma.
  • Vid spridd prostatacancer är sjukskrivning under lång tid – 1 år eller längre – ofta motiverad, men i perioder med förbättring kan arbetsförmåga finnas.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

1) Prostatacancer, icke spridd:

Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

En del patienter som strålbehandlas har relativt långdragna besvär som kan leda till förlängd sjukskrivning. Även långvarigt urinläckage kan hos enstaka patienter leda till behov av längre sjukskrivning.

Medicinsk (antihormonell) behandling ger begränsade biverkningar och har sällan konsekvenser för funktionen.

Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv.

2) Prostatacancer, spridd:

Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

Sjukdomsförloppet är mycket individuellt. Lindrande behandling kan ge långa symtomfria perioder, men sjukdomstillståndet är kroniskt och kan inte botas.

Symtom, prognos, behandling

1) Prostatacancer, icke spridd:

Behandlingen vid prostatacancer (tumör i prostatakörteln) är antingen medicinsk (antihormonell), kirurgisk eller strålbehandling. I enstaka fall förekommer kombinationsbehandling.

Kirurgisk behandling är antingen öppen kirurgi eller laparoskopisk kirurgi (titthålskururgi). Bedömd tid för återvunnen funktion och normal läkning:

Efter operation: varierande, men i normalfallet 30–60 dagar.

Efter strålbehandling: varierande men i normalfallet 40–60 dagar.

2) Prostatacancer, spridd:

Spridd prostatacancer är ett tillstånd där spridningen finns från början eller patienten återfaller i tidigare känd prostatacancer. Sjukdomstillståndet är kroniskt med en på sikt dålig prognos. Lindrande behandling med antihormonell behandling kan ge långa symtomfria perioder. Annan symtomlindrande behandling som cellgift- och strålbehandling är ofta aktuell.

Funktionsnedsättning

Prostatacancer kan medföra trötthet, störd nattsömn, smärta, i både tidig fas, under behandling och i sen fas av sjukdo-men. I den tidiga och den sena fasen av sjukdomen kan problem att urinera (stopp) eller urininkontinens förekomma. I be-handlingsfasen och i den sena fasen av sjukdomen kan allmäntillståndet vara nedsatt med påverkan på fysisk uthållighet. 1) Prostatacancer, icke spridd: urinläckage täta trängningar och frekvent vattenkastning inte ovanligt, även nattetid Tarmbesvär med smärtor och trängningar från ändtarmen är relativt Uttalad trötthet är ofta förekommande 2) Prostatacancer, spridd: smärtor blodvallningar och svettningar, muskeluttröttbarhet, allmän trötthet, psykiska besvär, anemi och benskörhet med ökad frakturrisk. Sömnstörningar till följd av smärtor och lågt blodvärde medför trötthet.

Aktivitetsbegränsning

Prostatacancer medför svårigheter att ändra och bibehålla kroppsställning (exempelvis att stå längre stunder, att ändra läge mellan sittande och stående), samt att gå.

Referenser