Borreliainfektion

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

A69.2

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid infektion orsakad av borrelia burgdorferi med erythema chronicum migrans kan allmäntillståndet kan vara påverkat under några enstaka dagar.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Det är i första hand allmäntillståndet (trötthet, nedsatt fysisk prestationsförmåga) som är vägledande vid bedömningen av sjukskrivning. Partiell sjukskrivning under en kortare period kan vara ett lämpligt alternativ. Utläkningen påverkas inte av arbete eller belastning.

Neuroborrelios och ledpåverkan kan ibland ge diffusa symtom till en början. Risken för både underdiagnostik och överdiagnostik bör beaktas. Vid fall som inte följer det förväntade mönstret bör diagnosen omprövas.

Symtom, prognos, behandling

Borreliainfektion kan förekomma som en hudreaktion, (vanligen erytema chronicum migrans), en infektion i nervsystemet (neuroborrelios) och som en ledinfektion (borreliaartrit). Hudreaktionen, i form av en långsamt växande ringformad rodnad, kommer som regel en dryg vecka efter fästingbett. Ibland får patienten lättare allmänsymtom som huvudvärk, feber och muskelvärk. Obehandlad hudinfektion kan efter veckor eller månader utvecklas till andra manifestationer. Neuroborrelios förekommer som meningit (hjärnhinneinflammation) eller radikulit (nervrotsinflammation). Meningit ger oftast huvudvärk, trötthet och lätt feber. Radikulit medför olika smärttillstånd, även känselbortfall och ibland förlamningssymtom. Facialispares (förlamning i en ansiktsnerv) är ett vanligt exempel. Borreliaartrit innebär att en eller flera stora leder (främst knälederna) drabbas med svullnad, värmeökning och smärta. Hudinfektionen läker vanligen ut inom 7–10 dagar. Vid neuroborrelios och boreliaartrit kan utläkningen vara mer långdragen.

Funktionsnedsättning

Borreliainfektion kan medföra trötthet, nedsatt fysisk uthållighet, känselbortfall, samt smärta såsom huvudvärk och muskelvärk. Borreliaartrit innebär att en eller flera stora leder (främst knälederna) drabbas med svullnad, värmeökning och smärta, vilket påverkar rörelseförmågan. Vid neuroborrelios kan trötthet, huvudvärk och neurologiska bortfallsymtom påverka funkt-ionen.

Aktivitetsbegränsning

Vid Borreliainfektion kan patienten få svårigheter att fokusera uppmärksamhet och att röra sig omkring på olika sätt (exempelvis att krypa, klättra, springa eller hoppa).