Graviditetsillamående, graviditetskräkningar

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

O21.0, O21.2, O21.8, O21.9, O21.1

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrigt graviditetsillamående är arbetsförmågan vanligen inte nedsatt.
  • Vid medelsvårt graviditetsillamående före graviditetsvecka 20 och vid måttligt till tung fysisk eller psykisk arbetsbelastning kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 12 veckor. Överväg partiell sjukskrivning.
  • Vid svårt graviditetsillamående med upprepade kräkningar även efter graviditetsvecka 20 kan arbetsförmågan vara helt nedsatt. Behovet av sjukskrivning är symtomberoende.
  • Vid svårt graviditetsillamående med upprepade kräkningar och påverkan på ämnesomsättningen (ketonuri = 3+) kan arbetsförmågan vara helt nedsatt. Längden på sjukskrivningen är symtomberoende.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Graviditetsillamående och graviditetskräkningar kan vara begränsat till en viss tid på dagen, exempelvis morgnar eller förmiddagar, eventuellt kan en partiell sjukskrivning anpassas till dessa delar av dagen. Samsjuklighet med andra diagnoser och kroniska tillstånd kan påverka grad av sjukskrivning och sjukskrivningstiden. Illamående efter den inledande trimestern kan bero på andra faktorer, exempelvis diabetes, hypertoni, lever- och njursjukdom.

Symtom, prognos, behandling

Graviditetsillamående och graviditetskräkningar är vanligt och kommer oftast i början av graviditeten. Illamåendet kan variera över dygnet och är ofta värst på morgnar och förmiddagar, men en del mår illa under hela dygnet. Tillståndet påverkar dagliga aktiviteter, arbetsförmågan och sociala interaktioner. Trötthet, stress och luktkänslighet kan förvärra symtomen. Av dem som drabbas av graviditetsillamående är det omkring 30 procent som bedömer illamåendet som svårt. Illamåendets intensitet kan vara associerat till oro och nedstämdhet.

För de flesta förbättras tillståndet före den 20 graviditetsveckan. För 10-20 procent kan besvären fortsätta under resten av graviditeten. Den svåraste graden av graviditetsillamående med frekventa kräkningar, viktnedgång, negativ påverkan på ämnesomsättning och saltbalans drabbar mindre än 3 procent av gravida och kan kräva sjukhusvård.

Illamåendet kan till en del lindras med antiemetika, som är läkemedel mot illamående.

Funktionsnedsättning

Graviditetsillamående och graviditetskräkningar kan ge betydande kroppsliga funktionsnedsättningar. Problem med illamående och kräkningar kan sätta ner fysisk och psykisk funktion. Tillståndet kan innebära problem med luktkänslighet, trötthet, fysiskt uthållighet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, matleda, viktminskning, uttorkning, lågt blodtryck och nedstämdhet.

Aktivitetsbegränsning

Graviditetsillamående och graviditetskräkningar medför svårigheter att fokusera uppmärksamheten, att både fysiskt och psykiskt utföra aktiviteter i arbetet, samt begränsningar i mellanmänskliga interaktioner och relationer. Illamående kan vara särskilt aktivitetsbegränsande i kombination med vissa arbetsuppgifter och miljöer där starka lukter, psykisk och fysisk belastning och höga ljudnivåer förekommer.

Information om rehabilitering

Involvera arbetsgivaren för att diskutera anpassning av arbetsuppgifter och eventuellt arbetstiden eftersom illamåendet kan vara begränsat till en viss tid på dagen.