Distal radiusfraktur

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

S52.5

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid fraktur på nedre delen av radius med gipsning av handleden och arbeten med lättare belastning på underarm, handled och hand kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 8 veckor, hel eller partiell. Arbetsanpassning kan möjliggöra tidigare återgång i arbete. 
  • Vid fraktur på nedre delen av radius med gipsning av handleden där arbetsbelastningen innefattar tunga manuella arbeten finns behov av sjukskrivning i upp till 12 veckor, hel eller partiell. Arbetsanpassning kan möjliggöra tidigare återgång i arbete. 
  • Vid fraktur på nedre delen av radius, som opererats med plattfixering, och arbeten med lättare belastning på underarm, handled och hand kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 6 veckor, hel eller partiell. Arbetsanpassning kan möjliggöra tidigare återgång i arbete.
  • Vid fraktur på nedre delen av radius, som opererats med plattfixering, och arbeten med tyngre belastning på underarm, handled och hand kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 12 veckor, hel eller partiell. Arbetsanpassning kan möjliggöra tidigare återgång i arbete.
  • Vid fraktur på nedre delen av radius som immobiliserats med extern fixering (yttre fixation med stålpinnar), kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 12 veckor, hel eller partiell. Arbetsanpassning kan möjliggöra tidigare återgång i arbete.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom eller skada påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Nedsatt rörlighet och styrka samt smärta kan påverka funktionen betydligt i flera månader. Funktionen förbättras över tid men är fortsatt kraftigt nedsatt efter att gips tagits bort. Funktionen blir oftast inte helt återställd. Kvarstående men i form av nedsatt rörlighet och styrka i olika grader är mycket vanligt.

Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant (höger för högerhänta, vänster för vänsterhänta) eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

I enskilda fall kan skadans allvarlighetsgrad eller komplikationer fördröja återgång i arbete. I många fall kan successiv återgång i arbete vara lämpligt.

Symtom, prognos, behandling

Handledsfraktur (distal radiusfraktur) innebär att strålbenet (radius) bryts strax ovanför handleden, även armbågsbenet (ulna) kan omfattas. Vanligaste orsaken är fall på utsträckt hand.

Symtomen är smärta, deformering av handled, nedsatt rörlighet i handleden och i vissa fall påverkan på hela handfunktionen.

Behandling är immobilisering med gips i 4-5 veckor följt av rehabilitering i ytterligare 6 veckor. I många fall är en reposition av fraktur nödvändigt före gipsning. Efter operation är gipstiden 2-5 veckor beroende på metod för fixering, följt av rehabilitering. Operation med fixering av fraktur har blivit allt vanligare för att reducera morbiditet och kvarstående men.

Högenergivåld vid exempelvis trafikolyckor eller idrottsskador ger allvarligare skador med större morbiditet och behandlingssvårighet.

Funktionsnedsättning

Distal radiusfraktur medför smärta, svullnad samt nedsatt rörlighet och ledstabilitet i handleden. Tillståndet kan ge nedsatt muskelstyrka och muskeluthållighet, samt muskelstelhet i underarmens och handens muskler. Handledsfraktur kan påverka koordinationen i hand och handled.

Aktivitetsbegränsning

Distal radiusfraktur medför svårigheter att lyfta och bära föremål från en plats till en annan och att använda arm och hand. Tillståndet medför nedsatt finmotorik i handen (exempelvis att plocka upp, gripa och hantera föremål) samt svårigheter att skriva på tangentbord eller att skriva för hand. Besvären kan kvarstå lång tid efter avslutad immobilsering.

Information om rehabilitering

Under läkningstiden (6 – 12 veckor) kan den skadade handen användas som stödhand. Obelastade arbetsuppgifter, exempelvis skrivbordsarbete, kan ofta utföras som vanligt men beror på vad det innefattar. Tillfällig arbetsanpassning, t.ex. från manuella arbeten till administrativa arbetsuppgifter, kan underlätta återgång i arbete.

Fysioterapi eller arbetsterapi med regelbunden träning av styrka och rörlighet i handen pågår under lång tid, ofta upp till 6 månader efter frakturen. Sådan träning kan utföras som egenvård men i en del fall krävs regelbundna besök.

Referenser