Tumbasartros

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

M18.0, M18.1, M18.2, M18.3, M18.4, M18.5, M18.9

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Tumbasartros och arbeten utan belastning på tumgreppet medför oftast inget behov av sjukskrivning.
  • Vid tumbasartros och tyngre, repetitiva eller handbelastande arbeten kan behov av hel eller partiell sjukskrivning finnas under tid när aktiv behandling (medicinering, ortosbehandling, arbetsterapi/fysioterapi) pågår, eller i väntan på operation.
  • Efter operation av tumbasartros och arbetsuppgifter med lättare handbelastning kan behov av sjukskrivning upp till 3 månader på heltid finnas. Partiell sjukskrivning bör övervägas. Därefter successiv återgång i arbete.
  • Efter operation av tumbasartros och arbetsuppgifter med hög handbelastning kan behov av sjukskrivning upp till 6 månader på heltid finnas. Partiell sjukskrivning bör övervägas. Därefter successiv återgång i arbete.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och typ av sysselsättning.

Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant (höger för högerhänta, vänster för vänsterhänta) eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

Symtom, prognos, behandling

Tumbasartros är en ledsjukdom i tummens karpometakarpalled (CMC-1) som utgörs av basen på tummens metakarpalben, vilken bildar en sadelformad ledyta mot trapeziumbenet (därav benämningen sadelled). Tummen anses vara handens viktigaste finger och sägs stå för omkring 40 % av handens greppfunktion. Sjukdomen kännetecknas av en successiv nedbrytning av ledbrosket med tilltagande smärta och svaghet i tumgreppet. Därtill uppkommer inflammation i leden med svullnad och värk. Tillståndet medför försämrad greppfunktion i handen, särskilt avseende tyngre belastning.

Behandlingen kan vara farmakologisk, arbetsterapeutisk/fysioterapeutisk och i vissa fall kirurgisk. Arbetsterapeutisk/fysioterapeutisk behandling innefattar handträning och behandling med stödskenor (ortos) samt ergonomisk rådgivning om användning av handen.

Funktionsnedsättning

Tumbasartros medför smärta över tumbasen, som ökar vid och efter belastning på tumgreppet. Tumbasartros kan ge utstrålning av smärta till tumme, handled och underarm samt svaghet i tum-pekfingergreppet. Tillståndet kan även ge vilovärk som kan påverka sömnen. Tillståndet kan medföra problem med rörligheten i tumleden och ge svårighet att öppna upp greppet mellan tumme och pekfinger (adduktionskontraktur). 

Aktivitetsbegränsning

Tumbasartros medför svårigheter att utföra belastande handgrepp där tyngd eller kraft läggs på tummen. Handens finmotorik kan påverkas, exempelvis att plocka upp föremål med handen, gripa och släppa föremål eller hantera föremål. Förmågan att lyfta och bära föremål, t.ex. ta ner en pärm från hylla, kan påverkas. Huggsmärta kan förekomma vid belastande vridmoment, t.ex. öppna burklock eller vrida nyckel.  Tyngre, statiska eller repetitiva manuella arbetsuppgifter kan vara svåra att genomföra. Vid arbeten utan belastning på tumgreppet (exempelvis skrivbordsarbete) är tumbasartros oftast inte arbetshindrande.

Information om rehabilitering

Behov av arbetsanpassning kan finnas vid arbetsuppgifter med tyngre, repetitiv eller statisk belastning av tummen och tumgreppet. Användning av stödskena (ortos) kan ofta underlätta arbetet. Ortos kan dock inte användas av hygieniska skäl i vården, inom livsmedelsbranschen och i restaurangarbete eller andra yrken där frekvent handtvätt är nödvändig.

Efter operation av tumbasartros är rehabiliteringstiden vanligen lång, oftast 3 – 6 månader, under vilken tid individen inte är arbetsförmögen om arbetet innehåller tung handbelastning. Anpassade arbetsuppgifter vid återgång i arbetet kan förkorta sjukskrivningstiden. Permanent anpassning av arbetsuppgifter eller byte av arbete kan behöva övervägas vid arbetsuppgifter där tumme och tumgrepp är belastat.

Referenser