Frakturer och luxationer i ryggraden

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

S12, S13.0, S13.1, S13.2, S13.3, S22.0, S22.1, S23.0, S23.1, S23.2, S33.0, S33.1, S33.2

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • För grupp A (enklare vanligen stabila frakturer) bör lättare arbete i normalfallet kunna utföras efter cirka 6 veckor. Tyngre arbetsuppgifter kan vanligen först utföras efter 3 månader. 
  • För grupp B (svårare frakturer liksom luxationer som ofta är instabila) kan lättare arbete i sittande ställning normalt inte utföras förrän efter 4 månader, på grund av smärta och korsettbehandling. Tyngre arbeten kan i vissa fall bli omöjligt för all framtid. 
  • För grupp C (Skador med samtidig nervrot-, cauda equina- eller ryggmärgsskada) görs individuella bedömningar utifrån förlamningens omfattning.  

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Undersök patienten om han eller hon fått komplikationer såsom deformitetsutveckling i kotpelaren eller sekundära degenerativa förändringar orsakade av diskskada eller nervkompression. Planera i vissa fall för arbetsträning eller anpassning av arbetsuppgifter i enlighet med graden av funktionsnedsättning.

Symtom, prognos, behandling

Symtomen vid frakturer och luxationer (urledglidningar) i ryggraden är smärta, stelhet och ibland neurologiska bortfallssymtom. Frakturerna kan vara av olika svårighetsgrad och omfattning och ger vanligen framtida men:

A. Enklare vanligen stabila frakturer karaktäriseras av kraftig smärta med svårigheter att såväl sitta som gå och stå längre stunder. De behandlas vanligen med smärtstillande och fri rörlighet.

B. Svårare frakturer liksom luxationer är ofta instabila. De behandlas med fast korsett eller operation. Vanlig behandlingstid i korsett är 3 månader.

C. Skador med samtidig nervrot-, cauda equina- eller ryggmärgsskada ger förutom ryggsymtom varierande grad av förlamning av benen. Förlamningar vid ryggmärgsskada löper stor risk att bli bestående.

Funktionsnedsättning

Enklare vanligen stabila frakturer kan medföra smärta, nedsatt känsel, samt nedsatt förmåga att känna inbördes läge mellan olika kroppsdelar. Tillståndet kan även medföra nedsatt muskelstyrka samt muskelstelhet. Svårare frakturer liksom luxationer kan ge smärta och nedsatt rörlighet och stabilitet i leder samt nedsatt muskelstyrka, muskeluthållighet och stelhet i kringliggande muskulatur samt nedsatt koordination. Tillståndet kan påverka gångmönstret och även medföra nedsatt fysisk uthållighet. Skador med samtidig nervrot-, cauda equina- eller ryggmärgsskada leder till smärta, nedsatt fysisk uthållighet och avförings- och urinproblem. Tillståndet kan även medföra nedsatt rörlighet och stabilitet i leder, nedsatt muskelstyrka, muskeluthållighet, muskelstelhet, samt påverkan på koordination och reflexer. Patienten kan även få förändrat gångmönster. Vid operation kan hudens skyddande funktion vara påverkad.

Aktivitetsbegränsning

Enklare vanliga stabila frakturer kan leda till svårigheter i bibehålla en kroppsställning (att stå eller sitta längre perioder), att gå, att gå i trappor samt att lyfta och bära föremål från en plats till en annan. Patienten kan även få svårt att röra sig olika sätt (exempelvis att krypa, klättra, springa eller hoppa). Svårare frakturer liksom luxationer kan leda till svårigheter att bibehålla en kroppsställning (att stå eller sitta längre perioder), att gå, gå i trappor samt att lyfta och bära föremål från en plats till en annan. Skador med samtidig nervrot-, cauda equina- eller ryggmärgsskada kan leda till nedsatt förmåga att ändra och bibehålla en kroppsställning (exempelvis ändra från sittande till stående och att stå eller sitta längre perioder), svårigheter att lyfta och bära föremål från en plats till en annan. Tillståndet kan även medföra svårigheter att gå och gå i trappor. Patienten kan få svårigheter att tvätta sig, sköta toalettbehov och att klä sig.

Information om rehabilitering

Planera framtida arbetsuppgifter så fort den akuta behandlingsfasen är över.