Åderbråck

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

I83

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid varicer (åderbråck) i nedre extremiteterna där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid varicer (åderbråck) i nedre extremiteterna där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 1 vecka på heltid.
  • Vid varicer (åderbråck) i nedre extremiteterna där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 2 veckor.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Operation av ytliga åderbråck utan komplicerande faktorer påverkar i normalfallet funktionen endast övergående och lätt. Patienten har behov av kompressionsbandage. En sjuklig förändring i det djupa vensystemet ökar risken för att svullnaden kvarstår och behovet av fortsatt kompressionsbehandling.

Åderbråck med öppna eller läkta bensår eller tillkommande hudförändringar läker sämre och ger större risk för komplikationer.

Informera patienten om att läkningsförloppet vanligtvis är okomplicerat och i vilka situationer han eller hon ska ta kontakt med sjukvården. Skriftliga rutiner för detta bör finnas. Kontakta specialmottagning snarast vid hud- och bensårsproblem.

Utred orsaken om läkningen och symtomen avviker från det förväntade. Remittera, behandla och sjukskriv i enlighet med ny verifierad eller misstänkt diagnos vid helt nya fynd.

Symtom, prognos, behandling

Åderbråck är utvidgade förlängda vener oftast på benen. Detta kan medföra obehag och svullnad. Behandlingen är kirurgisk. Korrekt planerat och utfört in-grepp leder till återställd funktion i blodådrorna och oförändrad eller förbättrad arbetsförmåga. Vid mera omfattande sjukdom krävs ofta behandling med kompressionsstrumpa.

Funktionsnedsättning

Åderbråck medför i normalfallet inga funktionsnedsättningar

Aktivitetsbegränsning

Åderbråck medför i normalfallet inga aktivitetsbegränsningar