Hysterektomi vid uterusmyom

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

D25

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid kombinerad laparoskopisk/vaginal hysterektomi på grund av uterusmyom och fysiskt lättare arbeten, är arbetsförmågan som regel helt nedsatt i upp till 2–3 veckor efter operation.
  • Vid kombinerad laparoskopisk/vaginal hysterektomi på grund av uterusmyom och fysiskt tyngre arbeten är arbetsförmågan som regel helt nedsatt i upp till 3–4 veckor efter operation.
  • Vid abdominell hysterektomi på grund av uterusmyom och fysiskt lättare arbeten är arbetsförmågan nedsatt i upp till 3–4 veckor efter operation.
  • Vid abdominell hysterektomi på grund av uterusmyom och fysiskt tyngre arbeten är arbetsförmågan nedsatt i upp till 4–6 veckor efter operation.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Komplikationer kan förlänga sjukskrivningstiden. Riskfaktorer är bland andra övervikt, samt rökning.

Symtom, prognos, behandling

Rekommendationen omfattar operation på grund av myom (muskelknuta), blödningsrubbningar, cervixdysplasi, endometriehyperplasi (cellförändringar i livmoderhals och livmoder). Hysterektomi är oftast inte första steget i behandlingstrappan, utan har som regel föregåtts av medikamentell behandling alternativt minimalinvasiva, lokala behandlingar (till exempel endometrieablation). Prognosen efter hysterektomi vid ovan angivna diagnoser är mycket god. Den absoluta majoriteten av patienterna blir helt eller till största delen av med symtomen som ledde till operation.

Patienten får normalt återställd kroppsfunktion efter en vecka och är fullständigt läkt efter 5 veckor vid abdominell hysterektomi och efter 4 veckor vid kombinerat vaginalt/titthålsingrepp.

Funktionsnedsättning

Hysterektomi vid uterusmyom kan medföra smärta och nedsatt fysisk uthållighet. Beroende på vilken typ av kirurgi som använts kan patienten direkt efter ingreppet få följande problem: Bukväggskirurgi -smärta, infektionsrisk, viss begränsad rörlighet. Titthålskirurgi - liknande besvär, men i mindre utsträckning. Vaginal kirurgi - visst bukobehag, infektionsrisk samt ökad risk för urinvägsbesvär.

Aktivitetsbegränsning

Vid hysterektomi vid uterusmyom kan patienten få svårigheter att ändra och bibehålla en kroppsställning (exempelvis att sitta, stå under längre stunder eller att ändra läge mellan sittande och stående), lyfta och bära föremål och att flytta föremål med hjälp av benen. Patienten kan även få svårigheter att förflytta sig på olika sätt (exempelvis att krypa, klättra, springa eller hoppa).

Referenser