Hudmelanom, icke spridd eller med regional lymfkörtelspridning

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

C43

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Efter operation av melanom upp till 1 mm tjocka är sjukskrivning ej motiverad. För melanom tjockare än 1 mm där körteldiagnostik utförts är det i normalfallet tillräckligt med 3 dagars sjukskrivning inom ramen för egen sjukanmälan.
  • Efter operation av melanom upp till 1 mm tjocka är sjukskrivning ej motiverad. För melanom tjockare än 1 mm där körteldiagnostik utförts är det i normalfallet tillräckligt med 3 dagars sjukskrivning inom ramen för egen sjukanmälan.
  • Vid hudmelanom, icke spridd eller med regional lymfkörtelspridning, efter lymfkörtelutrymning är det motiverat med 14–30 dagars sjukskrivning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

Symtom, prognos, behandling

Det första ingreppet är diagnostiskt (borttagande av hudtumören med 3–5 mm:s marginal) och görs med lokalbedövning. Mer än hälften av melanomen är under 1 mm i tjocklek och då görs kompletterande ingrepp med en säkerhetsmarginal på 1 cm. I och med detta är nästan alla patienter botade.

Vid melanom tjockare än 1 mm utförs kompletterande kirurgi med en säkerhetsmarginal på 2 cm och ofta görs samtidig provtagning från lymfkörtel (portvaktskörtel) för en korrekt stadieindelning. Ingreppet görs i narkos men är mindre omfattande. I ett fåtal fall kan man ej primärt suturera operationsområdet och man utför då delhudstransplantation vilket ger ett längre läkningsförlopp.

I de fall patienten har en spridning till lymfkörtel utförs lymfkörtelutrymning som är ett mer omfattande kirurgiskt ingrepp. Prognosen är då på längre sikt sämre.

Ingen funktionsinskränkning, läkningstid 1 vecka.

Efter diagnostisk operation av lymfkörtlar lätt stramning ömhet 2–3 dagar. Läkning 7–10 dagar. I regel ingen funktionsnedsättning. I de fall hudtransplantation utförts är läkningstiden av transplantatet i okomplicerade fall som regel 1–2 veckor. Läkningen på tagstället för huden kan ta något längre tid och bandagering och omläggningar kan behövas. I regel ingen funktionsnedsättning.

Vid konstaterad spridning och kompletterande lymfkörtelutrymning behövs ofta rörelseträning och bandagering som ödemprofylax. Läkningstiden är 10–14 dagar och full funktion fås efter 14–30 dagar.

Patienten bör tidigt få god information om sitt melanom och om ev. kontroller är nödvändiga. Det är viktigt att ge god prognostisk information då de flesta melanomen i dag botas. I de fall lymfkörtelspridning finns bör förebyggande åtgärder utföras enligt ovan. Kompletterande behandling och individualiserad kontroll.

Funktionsnedsättning

Hudmelanom kan medföra störd nattsömn och smärta i tidig fas och under behandling av sjukdomen. I behandlingsfasen av sjukdomen kan allmäntillståndet vara nedsatt med påverkan på fysisk uthållighet.

Aktivitetsbegränsning

Hudmelanom medför svårigheter att ändra och bibehålla kroppsställning (exempelvis att stå längre stunder, att ändra läge mellan sittande och stående), samt att gå.

Referenser