Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

K21

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår gastroesofageal refluxsjukdom (återflöde av maginnehåll till matstrupen) rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid svår gastroesofageal refluxsjukdom (återflöde av maginnehåll till matstrupen) med kraftig smärta eller illamående rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 10 dagar.
  • Vid gastroesofageal refluxsjukdom (återflöde av maginnehåll till matstrupen) där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 14 dagar.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Smärta och illamående kan i varierande grad sätta ned funktionen, bland annat i form av trötthet och minskad uthållighet. Vissa kroppsställningar kan medföra mer intensiv och ihållande smärta.

Symtom, prognos, behandling

Gastroesofageal reflux är besvär orsakade av att maginnehåll läcker upp till matstrupen, pga. bristfällig slutning av övre magmunnen (ofta på grund av mellangärdesbråck). Symtomen är halsbränna, sura uppstötningar och bröstsmärta. Kronisk hosta och astmaliknande symtom är vanliga. Diagnosen ställs genom klinisk bild samt med gastroskopi. Behandlingen är läkemedel för att lindra besvären, kombinerat med livsstilförändringar som viktminskning och förändrade matvanor. Större mellangärdesbråck kan behöva opereras.

Läkemedelsbehandling påverkar tillståndet snabbt, men måste kombineras med åtgärder mot utlösande orsak för att få bestående effekt. Gastroesofageal reflux är ofta långvariga tillstånd (månader till år) men med varierande intensitet över tid.

Funktionsnedsättning

Gastroesofageal reflux, esofagit kan ge halsbränna, sura uppstötningar och bröstsmärta, samt att vissa kroppsställningar kan medföra mer intensiv och ihållande smärta. Tillståndet kan medföra illamående och problem att svälja, samt trötthet och minskad uthållighet. Kronisk hosta och astmaliknande symtom är vanliga.

Aktivitetsbegränsning

Vid Gastroesofageal reflux, esofagit kan patienten vid alkalisk reflux få svårigheter att lyfta och bära föremål.