Ledning och styrning

Vårdgivaren fastställer processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Ett ledningssystem gör det möjligt för ledningen att styra verksamhetens arbete, så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt på regional och verksamhetsnivå.