Akut lumbago

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

M54.5

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid akut lumbago där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning behövs normalt ingen sjukskrivning utöver egen sjukanmälan upp till en vecka.
  • Vid akut lumbago där arbetsbelastningen innefattar hög belastning kan behov av sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid finnas.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom eller skada påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Det finns inga medicinska belägg för att tungt arbete vid ryggsmärtor förlänger läkningen eller innebär risker för fortsatta besvär eller komplikationer, det gäller framförallt relaterat till den goda prognosen. Läkningen kan ta längre tid om patienten blir inaktiv och rädd för att röra sig. Patienter med tunga arbeten kan ibland klara lättare uppgifter trots ryggsmärtorna. Det är viktigt att informera patienten om att det inte är farligt att arbeta trots att det gör ont och att fortsatt arbete och belastning i regel påskyndar läkningen.

Långvariga ryggbesvär är ofta förknippade med psykosociala faktorer och arbetsrelaterade problem. Det är därför viktigt att gå igenom patientens arbetsplatsförhållanden och psykosociala situation. Ompröva den medicinska diagnosen och behandlingen om besvären inte blir bättre inom 4 veckor.

Symtom, prognos, behandling

Ryggskott (akut lumbago) är ett mycket vanligt problem och drabbar cirka 80 % av befolkningen någon gång under yrkeslivet. Vanliga symtom är smärta, värk och stelhet i ländryggen, utan utstrålning i benen. Symtomen uppkommer oftast akut, men kan ske gradvis. Smärtan som uppstår utgår oftast från diskar, leder, ligament eller muskulatur i kotpelaren. Man finner sällan en bakomliggande orsak/sjukdom till smärtan och det finns sällan indikation för en medicinsk utredning vid akut lumbago.

Prognosen är i allmänhet god och den akuta ryggsmärtan försvinner som regel inom ett par dagar, men kan ta upp till 14 dagar.

Det viktigaste är att försöka röra på sig och inte vara för stillasittande, smärtstillande läkemedel så som NSAID eller paracetamol kan behöva intas.

Det saknas vetenskapligt stöd för att fysioterapi kan bota ryggskott (lumbago). Fysioterapi rekommenderas dock efter 1-2 veckor för att ge individen åtgärder för att förhindra återkommande ryggskott.

Funktionsnedsättning

Akut lumbago medför smärta i ländryggen som påverkar rörligheten och styrkan i ländryggens muskulatur. Individens gångmönster kan också påverkas negativt. Tunga lyft kan bli svårt att utföra på grund av smärtan och stelheten. Ibland kan individen få sömnstörningar på grund av smärta vilket kan påverka koncentrationsförmågan.

Aktivitetsbegränsning

Akut lumbago medför svårigheter att både ändra och bibehålla kroppsställning (exempelvis att stå och sitta längre stunder, att ändra läge mellan sittande och stående). Patienten får svårigheter att gå och att gå i trappor, även med hjälpmedel. Tillståndet medför även svårigheter att lyfta och bära föremål från en plats till en annan, samt att förflytta föremål med benen.

Information om rehabilitering

Vid längre tids smärta och besvär kan det bli aktuellt med anpassning av arbetsuppgifter för att underlätta arbetsåtergång. Tyngre ryggbelastande arbetsuppgifter kan behöva anpassas.

Det viktigaste vid ryggskott är att försöka röra på sig så mycket som möjligt och inte vara för stillasittande. Det är viktigt att informera om att smärtan i sig inte är farlig.

Referenser