Diagnoser

Här ger Socialstyrelsen rekommendationer om sjukskrivning till dig som är läkare. Använd dem som underlag när du bedömer patientens arbetsförmåga. Du som är handläggare på Försäkringskassan kan också använda rekommendationerna i ditt arbete.

Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning är inte regler, utan vägledning. Bedömningen av en persons arbetsförmåga ska alltid vara individuell och utgå ifrån individens unika förutsättningar.

Mer information om hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehablitering

Andningsorganens sjukdomar

Endokrina sjukdomar

Graviditet

Hjärt-kärlsjukdomar

Hudsjukdomar

Infektionssjukdomar

Matsmältningssystemets sjukdomar

Nervsystemets sjukdomar

Psykisk sjukdom

Rörelseorganens sjukdomar

Sjukdomar i urin- och könsorganen

Skador och olycksfall

Tumörer

Ögonsjukdomar

Öronsjukdomar