Diagnoser

Här ger Socialstyrelsen rekommendationer om sjukskrivning till dig som är läkare. Använd dem som underlag när du bedömer patientens arbetsförmåga. Du som är handläggare på Försäkringskassan kan också använda rekommendationerna i ditt arbete.

Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning är inte regler, utan vägledning. Det är den försäkringsmedicinska bedömningen som avgör om och i vilken grad sjukskrivning kan rekommenderas.

Överväganden om en sjukskrivning är aktuell ska alltid baseras på en individuell bedömning av hur sjukdomen (diagnosen) påverkar arbetsförmågan. Eftersom en sjukdom kan påverka arbetsförmågan på olika sätt behöver läkaren alltid bedöma arbetsförmågan efter patientens unika förutsättningar och sysselsättning.   

Det finns inte rekommendationer för alla diagnoser i det försäkringsmedicinska beslutstödet. Sjukskrivning kan även behövas på grund av diagnoser som inte är beskrivna i beslutstödet.

Information om olika sällsynta hälsotillstånd finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas. Eventuellt behov av sjukskrivning bedöms på samma sätt som vid andra diagnoser, det vill säga genom en försäkringsmedicinsk bedömning.

Andningsorganens sjukdomar

Endokrina sjukdomar

Graviditet

Hjärt-kärlsjukdomar

Hudsjukdomar

Infektionssjukdomar

Matsmältningssystemets sjukdomar

Nervsystemets sjukdomar

Psykisk sjukdom

Rörelseorganens sjukdomar

Sjukdomar i urin- och könsorganen

Skador och olycksfall

Tumörer

Ögonsjukdomar

Öronsjukdomar