Reaktiv artrit

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

M02, M03

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Under den akuta fasen kan behov av sjukskrivning på heltid i upp till 4 veckor finnas, oavsett arbetets tyngd.
  • Behov av sjukskrivning kan finnas, hel eller partiell, i flera månader beroende på arbetets krav och på vilka leder som är drabbade. Exempelvis tyngre moment om bäcken/rygg och knän är påverkade, rörligt arbete om fötter/knän är påverkade och finmotoriskt arbete om händer/ fingrar är påverkade. Möjlighet till anpassning av arbetet bör ses över för att underlätta tidigare återgång i arbete.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Om det finns risk för ett långdraget förlopp ska individen bedömas av en reumatolog. Det är väsentligt med information om betydelsen av att fortsätta röra på sig (i akut skede obelastade rörelser) för att behålla styrkan och förhindra stelhet. Informera för att bemöta rädslan att överbelasta leder.

Successiv återgång i arbete kan vara lämpligt.

Vid övergång till kronisk artrit se vägledning för spondylartriter.

Symtom, prognos, behandling

Reaktiv artrit är inflammation i leder eller senor och senfästen som reaktion på en infektion, vanligen i tarm, urinvägar eller könsorgan. Ledinflammationen med svullnad, värk och belastningssmärta drabbar vanligen enstaka eller få leder, oftast i benen eller bäckenet. Inflammationen uppstår vanligen 2–6 veckor efter infektionen. Förloppet är mestadels godartat men kan övergå i en kronisk ledinflammation. Ibland drabbar inflammationen även senskidor och senfästen i extremiteter eller i ryggrad och bäckenleder. Sjukhusvård är sällan nödvändig. Behandlingen är farmakologisk (läkemedel – inflammationsdämpande, symtomlindrande och sjukdomsmodifierande), fysioterapeutisk och i vissa fall kirurgisk. För drygt hälften av individerna är funktionen återställd inom 6 månader. För vissa patienter kan ledinflammation och funktionsnedsättning kvarstå längre tid och ibland bli kroniska eller kroniskt återkommande, det vill säga återkommande attacker med besvärsfria perioder i mellan.

Funktionsnedsättning

Reaktiv artrit medför smärta, svullnad och nedsatt rörlighet i en eller flera av kroppens leder framförallt i fötter, knän, händer, armar eller i bäckenleder/ryggrad. Det kan påverka sömnen och den psykiska energin. Tillståndet innebär även nedsatt muskelkraft och muskeluthållighet, samt muskelstelhet i ledernas kringliggande muskulatur. Patienten kan få nedsatt fysisk uthållighet och gångmönstret kan påverkas.

Aktivitetsbegränsning

Reaktiv artrit kan i den akuta fasen medföra svårigheter att både ändra och bibehålla kroppsställning (exempelvis att ändra läge mellan sittande och stående, samt att stå eller sitta längre perioder). Tillståndet innebär svårigheter att gå och gå i trappor, även med hjälpmedel. Det innebär också svårigheter att röra sig på olika sätt (exempelvis att krypa, klättra, springa eller hoppa). Reaktiv artrit kan innebära nedsatt finmotorik i händerna, svårigheter att skriva, klä sig, lyfta och bära föremål från en plats till en annan och att använda arm och hand. Tillståndet kan även innebära att det kan vara svårt att flytta föremål med benen samt utföra arbetsuppgifter som kräver fotens finmotorik.

Information om rehabilitering

Ergonomisk arbetsplatsbedömning för att se över behov av arbetshjälpmedel eller arbetsanpassning kan vara aktuellt. Även kontakt med fysioterapeut kan vara lämpligt för vägledning kring skonsam träning och belastning.

Vid längre sjukskrivning är dialog mellan hälso- och sjukvården, arbetsgivaren och Försäkringskassan viktigt.

Byte av arbetsuppgifter eller arbete kan behöva övervägas.

 

Referenser