Övre luftvägsinfektion (ÖLI)

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

J00, J06

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår akut nasofaryngit (förkylning) eller akut övre luftvägsinfektion med multipel och icke specificerad lokalisation rekommenderas ingen sjukskrivningstid. (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka)
  • Vid akut nasofaryngit (förkylning) eller akut övre luftvägsinfektion med multipel och icke specificerad lokalisation rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

I arbete som kräver normala röstresurser kan heshet utgöra ett funktionshinder i upp till någon vecka.

I arbeten inom vård och omsorg kan det finnas anledning av beakta smittrisken vilket dock främst är av betydelse under den akuta fasen då patienten har feber. Under perioder med trötthet efter en förkylning föreligger som regel ingen smittrisk.

Vid eventuella komplikationer (pneumoni, bronkit etc.) bedöms sjukskrivningsbehovet utifrån dessa diagnosers rekommendationer.

Symtom, prognos, behandling

ÖLI är en mycket vanlig sjukdom som oftast är virusutlöst. Symtomen är snuva, hosta, svullna slemhinnor med smärta vid sväljning, heshet och feber. Akut insjuknande och sjukdomen brukar vara mellan 7-10 dagar. Behandlingen är symtomatisk. Det är oftast bättre att vara uppe då sängliggande kan öka risken för bakteriella komplikationer.

Funktionsnedsättning

Övre luftvägsinfektion (ÖLI) medför i det akuta skedet trötthet, snuva, hosta, svullna slemhinnor med smärta vid sväljning, heshet och feber. Problem med andningen kan även påverka hjärt-kärlfunktioner och patienten kan uppleva en känsla av tryck över bröstet eller att hjärtat slår oregelbundet. Den fysiska uthålligheten kan påverkas.

Aktivitetsbegränsning

Övre luftvägsinfektion (ÖLI) kan medföra svårigheter att kommunicera genom tal. Patienten kan få svårigheter att ge-nomföra daglig rutin och att sköta hushållsarbete.

Referenser