Sinuit, kronisk sinuit

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

J01, J32

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår akut sinuit (bihåleinflammation) eller kronisk sinuit (bihåleinflammation) rekommenderas ingen sjukskrivningstid.
  • Vid svår akut sinuit (bihåleinflammation) eller kronisk sinuit (bihåleinflammation) med erytem över frontalsinus eller recidiv av problem rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Vid hög grad av besvär och i arbeten med krav på fullgod fysisk prestationsförmåga eller röstanvändande kan sjukskrivning några få dagar utöver egen sjukanmälan vara motiverad.

Överväg allergi som bakgrundsorsak i fall som inte läker ut inom förväntad tid. Om symtomen orsakas av allergier behövs en utredning av vilket allergenet är samt en bedömning av om det finns i arbetsmiljön.

Symtom, prognos, behandling

Sinuit (bihåleinflammation) är en av de vanligaste komplikationerna till förkylningar och utvecklas oftast någon vecka efter förkylningen. Med kronisk sinuit avses att patienten haft sinuitbesvär i över 3 månader. Symtomen vid sinuit är värk över kinderna ner i överkäkens tänder, nästäppa, kletig snuva, huvudvärk och spänningskänsla över kinderna. Sinuit behandlas med antibiotika och avsvällande medicin, samt i vissa fall spolning av bihålorna.

Sinuiter läker som regel ut inom en dryg vecka. Som komplikation efter en övre luftvägsinfektion är den samlade sjuktiden normalt cirka 2 veckor.

Funktionsnedsättning

Sinuit med feber och påverkat allmäntillstånd sänker den allmänna fysiska prestationsförmågan, såsom nedsatt fysiskt uthållighet. Tillståndet medför smärta över kinderna ner i överkäkens tänder, nästäppa, kletig snuva, huvudvärk och spänningskänsla över kinderna. Slemhinnorna i såväl näsa som bihålor påverkas vid inflammation. Tillståndet kan medföra problem att använda rösten normalt.

Aktivitetsbegränsning

Vid Sinuit finns i normalfallet inga aktivitetsbegränsningar.

Referenser