Hypotyreos (låg ämnesomsättning)

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

E03

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår hypotyreos (underfunktion av sköldkörteln) rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid svår hypotyreos (underfunktion av sköldkörteln) kommer ofta en lång period med nedsatt arbetsförmåga (månader till år), till en början på heltid och sedan ofta deltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Hypotyreos efter en förlossning kan vara så kraftig att den under någon till några månader kan göra det omöjligt för patienten att sköta sitt barn.

Vid grav hypotyreos krävs ofta långa sjukskrivningar. Detta gäller framför allt patienter med arbeten som kräver stor tankeskärpa och hög stresströskel, men även vid fysiskt tunga arbeten. Oftast uppnår patienten full arbetsförmåga men inkomplett återhämtning förekommer vilket kan kräva fortsatt deltidssjukskrivning alternativt anpassade arbetsuppgifter.

Symtom, prognos, behandling

Hypotyreos innebär låg ämnesomsättning på grund av en minskad bildning av sköldkörtelhormon. Vanligaste orsakerna är minskad produktion av hormonet till följd av en så kallad autoimmun inflammation i sköldkörteln eller en följd av behandling (i första hand radiojodbehandling av exempelvis giftstruma). Alla organ i kroppen påverkas. Symtomen är ofta diffusa och varierande. Frusenhet, torr hud, håravfall, svullnadstendens, förstoppning, muskelvärk och ledvärk är vanliga. Psykiska symtom är ofta trötthet och tanketröghet. Behandlingen (oftast livslång) består i att patienten får sköldkörtelhormon i tablettform. Det kan ta upp till 6 månader (i enstaka fall ännu längre) innan dosen trappats upp så att patienten fått normala halter av sköldkörtelhormon i blodet. Symtomen går ofta helt tillbaka först efter flera månader (i enstaka fall sex månader eller längre) efter att nivåerna normaliserats. Även patienter med svår hypotyreos borde återfå hel eller partiell funktion efter 3–6 månader men om diagnosen ställts sent kan det ta upp till ett år.

Funktionsnedsättning

Hypotyreos kan medföra trötthet, tanketröghet och koncentrationssvårigheter. Patienten kan få problem med förstoppning. Det är vanligt att tillståndet även medför muskelvärk, ledvärk och nedsatt fysisk uthållighet.

Aktivitetsbegränsning

Hypotyreos kan medföra svårigheter att fokusera uppmärksamhet, att fatta beslut, att företa mångfaldiga uppgifter och att hantera stress och andra psykologiska krav.

Referenser