Ljumskbråck, femoralbråck och navelbråck (opererats med öppen kirurgi eller laparoskopiskt)

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

K40, K41, K42

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid ljumskbråck, femoralbråck och navelbråck (opererats med öppen kirurgi eller laparoskopiskt) där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid ljumskbråck, femoralbråck och navelbråck (opererats med öppen kirurgi eller laparoskopiskt) och utförd åtgärd laparoskopiassisterad åtgärd där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid ljumskbråck, femoralbråck och navelbråck (opererats med öppen kirurgi eller laparoskopiskt) där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
  • Vid ljumskbråck, femoralbråck och navelbråck (opererats med öppen kirurgi eller laparoskopiskt) i återfallsfas, bråck med inklämning eller komplikation rekommenderas sjukskrivning upp till 4 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Så normal aktivitet som möjligt och arbete på heltid är vägledande i de enkla fallen, då patienten har ett fysiskt lätt arbete.

Patienten ska undvika tunga (på 15 kilo eller mer) eller ryckiga lyft under cirka 30 dagar. I normalfallet och om patienten undviker tunga lyft eller kraftiga rörelser får hen normal funktion inom 2 veckor. Arbetsanpassning under en period kan övervägas, liksom partiell sjukskrivning.

Helst bör skriftliga finnas för hur man informerar om konsekvent smärtbehandling, att läkningsförloppet vanligtvis är okomplicerat och i vilka situationer patienten ska kontakta sjukvården. Överväg kontakt med arbetsplatsen vid återfall eller vid stor risk för återfall, t.ex. vid tyngre fysiskt arbete.

Symtom, prognos, behandling

Ett bukväggsbråck (exempelvis ljumskbråck) är en defekt i bukväggen där bukhinnan buktar fram. Inklämt bråck är ett akut tillstånd där bråckinhållet inte går att trycka tillbaka in i bukhålan. Laparoskopiska ingrepp (titthållskirurgi) följs av mindre smärta och funktionella besvär än traditionell kirurgi. Operation av återfall eller akut inklämda bråck kan kräva längre läkningstid. Förloppet efter operationen är mestadels okomplicerat. Full läkning sker vanligtvis inom 4 veckor. Vid inklämning eller återfall (mycket ovanligt) bör kirurgen bedöma patienten individuellt.

Funktionsnedsättning

Ljumskbråck, femoralbråck och navelbråck kan medföra smärta och begränsad muskelkraft. Funktionsnedsättningens omfattning efter operation beror på vilken operationsmetod som använts.

Aktivitetsbegränsning

Vid ljumskbråck, femoralbråck och navelbråck har patienten svårigheter att lyfta och bära föremål, samt en tid efter operation.

Referenser