Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur den här webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet på webbplatsen

Den här webbplatsen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Se avsnittet Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om någon del av webbplatsen inte är tillgänglig för dig kan du meddela oss. Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till socialstyrelse@socialstyrelsen.se
  • ringa 075-247 30 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Om du upptäcker ett problem som inte beskrivs på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller kraven i lagen, kan du meddela oss nedan.

Formulär på socialstyrelsen.se för att rapportera brister i tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Webbplatsens navigation presenterar sig som att den går att fälla ut men går endast att fälla ut med hjälp av en mus. Detta kan göra att navigationen blir förvirrande att använda med hjälp av skärm-läsare. Vi planerar att åtgärda detta under 2024. Som alternativ kan man kan använda tabb-funktionen och pil ner och upp för att fälla ut och navigera i listan som visas i huvudmenyn. 

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort har gjort en oberoende granskning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 21 november 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 november 2023.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: