Influensa

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

J09, J10, J11

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår influensa rekommenderas ingen sjukskrivningstid.
  • Vid influensa med samsjuklighet astma rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

I arbeten inom vård och omsorg kan det finnas anledning av beakta smittrisken vilket dock främst är av betydelse under den akuta fasen då patienten har feber. Under perioder med trötthet efter en influensaperiod föreligger som regel ingen smittrisk.

Vid eventuella komplikationer (t.ex. pneumoni, bronkit etc.) bedöms sjukskrivningsbehovet utifrån dessa diagnosers rekommendationer.

Symtom, prognos, behandling

Influensa är en virussjukdom som smittar genom dropp- eller direktsmitta. Symtomen är ofta akut insjuknande med hög feber, frossa, torrhosta, muskelvärk och huvudvärk. Ibland förekommer komplikationer i form av bakteriella infektioner som pneumoni eller bronkit. Behandlingen är vila och symtomatisk behandling (febernedsättande, hostdämpande etc.).

Influensa debuterar ofta akut och läker som regel ut efter 5-7 dagar. Ibland kvarstående trötthet under några veckor vilket dock inte är ett symtom på influensa.

Det finns influensavaccin men större behov av vaccin föreligger knappast utom för utsatta grupper (svåra kroniska sjukdomar, äldre patienter m.fl.). Det tar 2 veckor från vaccinering innan man utvecklat skydd mot influensavirus.

Funktionsnedsättning

Influensa, i det akuta skedet, medför trötthet, hög feber, muskelvärk och huvudvärk. Tillståndet kan även ge besvärlig hosta som kan påverka andningen.

Aktivitetsbegränsning

Influensa, i det akuta skedet, medför ofta kraftigt nedsatt aktivitetsförmåga, även gällande hushållsarbete.

Referenser