Tyreotoxikos (giftstruma)

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

E05

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid ny tyreotoxikos [hypertyreos] (överfunktion av sköldkörteln) rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 4 veckor. Eventuellt tillkommer en period med delvis nedsatt arbetsförmåga och behov av partiell sjukskrivning.
  • Vid svår tyreotoxikos [hypertyreos] (överfunktion av sköldkörteln) kan patientens arbetsförmåga i vissa yrken vara påverkad under lång tid och arbetsanpassning/-byte bör då övervägas.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

En del patienter återhämtar sig efter några veckor medan andra behöver upp till år, främst för de psykiska symtomen. Patientens arbetsförmåga kan i vissa yrken vara påverkad under lång tid och arbetsanpassning/-byte bör då övervägas.

Förekomsten av ögonsymtom har ofta en avgörande betydelse för tillfriskningstiden och de kan även ge bestående handikapp och innebära behov av arbetsanpassning.

Var uppmärksam på patienter med ögonsymtom och patienter med sedan tidigare kända psykiska problem samt patienter med arbete som innebär stor fysisk och psykisk belastning.

Symtom, prognos, behandling

Tyreotoxikos karaktäriseras av hög ämnesomsättning på grund av ökad produktion av sköldkörtelhormon i blodet. Graves sjukdom vanligaste formen eller toxiska adenom (godartade tumörer) i sköldkörteln är de vanligaste orsakerna. Alla organ i kroppen påverkas och symtomen är såväl kroppsliga som psykiska. Värmeintolerans, viktnedgång trots god aptit, muskelsvaghet och hjärtklappning är vanliga symtom. I svåra fall kan patienten utveckla förmaksflimmer, hjärtsvikt och svår muskelpåverkan. Psykiskt dominerar trötthet, sömnsvårigheter, oro, stressintolerans och humörsvängningar. Upp till hälften av dem som har Graves sjukdom får ögonbesvär med svullnad kring och bakom ögonen, Inledningsvis ges oftast läkemedel för att dämpa sköldkörtelns funktion. Som definitiv behandling används långtidsbehandling med läkemedel, behandling med radioaktivt jod eller kirurgi. Ögonsymtomen kräver sällan särskild behandling men svåra fall behandlas med höga doser kortison, lokal strålbehandling och/eller med operation. Sjukdomen kan ge bestående handikapp som kosmetiskt störande exoftalmus (utstående ögon), dubbelseende och försämrad synskärpa. Laboratoriemässigt sker oftast en normalisering eller kraftig förbättring på 1–2 månader.

Funktionsnedsättning

Tyreotoxikos (giftstruma) medför trötthet, sömnsvårigheter, koncentrationsproblem, oro, stressintolerans, humörsvängningar och nedsatt fysisk uthållighet. Patienten kan få problem med värmeintolerans, viktnedgång trots god aptit, muskelsvaghet och hjärtklappning. I svåra fall kan patienten utveckla förmaksflimmer, hjärtsvikt och svår muskelpåverkan. Upp till hälften av dem som har Graves sjukdom får ögonbesvär med bland annat dubbelseende och försämrad synskärpa.

Aktivitetsbegränsning

Tyreotoxikos (giftstruma) kan medföra svårigheter att fokusera uppmärksamhet, att fatta beslut, att företa mångfaldiga uppgifter och att hantera stress och andra psykologiska krav. Patienten kan få svårigheter att lyfta och bära föremål och att använda handens finmotorik. Tillståndet kan även påverka patientens förmåga att bibehålla och hantera interaktioner med andra människor.

Referenser