Skador på nedre extremiteten (frakturer, luxationer, distorsioner, sårskador)

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

S30, S70, S80, S90, S73, S83, S93, S32, S72, S82, S92

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 • Vid skador på nedre extremiteten (frakturer, luxationer, distorsioner, sårskador) är arbetsförmågan ofta inte nedsatt någon längre tid för de flesta patienter med distorsioner, kontusioner och de enklaste frakturerna.
 • Vid skador på nedre extremiteten (frakturer, luxationer, distorsioner, sårskador) där arbetsbelastningen innefattar mestadels stillasittande arbete rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
 • Vid luxation och distorsion i höftled och höftligament, knäets leder och ligament eller i leder och ligament på fotleds- och fotnivå där arbetsbelastningen innefattar mestadels stillasittande arbete rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
 • Vid lindrig fraktur på ländkotpelaren och bäckene, lårben, underben inklusive fotled eller fot med undantag för fotled där arbetsbelastningen innefattar mestadels stillasittande arbete rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
 • Vid ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet, höft och lår, underben eller fotled och fot där arbetsbelastningen innefattar krav på kroppslig rörlighet och belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor på heltid.
 • Vid svår luxation och distorsion i knäets leder och ligament där arbetsbelastningen innefattar krav på kroppslig rörlighet och belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 4 månader på heltid.
 • Vid fraktur på ländkotpelaren och bäckene, lårben, underben inklusive fotled eller fot med undantag för fotled rekommenderas sjukskrivning upp till 4 mån på heltid.
 • Vid svår fraktur på ländkotpelaren och bäckene, lårben, underben inklusive fotled eller fot med undantag för fotled rekommenderas sjukskrivning upp till 12 mån på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

arbetsförmågan är ofta inte nedsatt någon längre tid för de flesta patienter med distorsioner, kontusioner och de enklaste frakturerna.

Skador med diagnosen kontusion och distorsion läker normalt inom 3 till 6 veckor, undantaget svårare knäskador (korsbands- och meniskskador) där läkningstiden kan uppgå till 3 månader eller mer med risk för bestående funktionsnedsättning. Knäledsluxation har en läkningstid på minst 6 månader.

Vid större skador som ledengagerande frakturer, högenergiskador och omfattande ledbandsskador i knäleden uppstår oftast en viss bestående funktionsnedsättning med ledstelhet och smärta vid belastning. De allra flesta kan dock återgå i arbete, eventuellt efter viss anpassning av arbets-uppgifterna för de med ledstelhet och smärta vid belastning.

Symtom, prognos, behandling

Skador orsakade av yttre våld mot kroppens extremiteter (armar och ben) varierar mycket i svårighet beroende på var skadan är placerad och våldets art och kraft. Direkt våld utan fraktur kallas kontusion och indirekt ledvåld utan fraktur kallas distorsion (stukning eller ligamentskada). Om det vid våldet uppstår en fraktur blir diagnosen normalt fraktur med angivelse om skadans placering. Luxation är en svårare distorsion då leden helt glider isär. Knäledsluxationen är en särskilt allvarlig skada, med omfattande skador på ledband och korsband och risk för kärl och nervskada. Skador med diagnosen kontusion och distorsion läker normalt inom 3 till 6 veckor, undantaget svårare knäskador (korsbands- och meniskskador) där läkningstiden kan uppgå till 3 månader eller mer med risk för bestående funktionsnedsättning. Knäledsluxation har en läkningstid på minst 6 månader.

Flertalet frakturer läker inom 6 månader men variationen är stor:

 • collumfraktur 3–12 månader

 • pertrokantär fraktur 6 veckor–3 månader

 • femurdiafysfraktur 2–6 månader

 • suprakondylära femurfraktuer och tibiakondylfrakturer 6–12 veckor

 • underbensdiafysfrakuter 2–12 månader

 • fotledsfrakturer 1–2 månader

 • tåfrakturer 2–4 veckor.

Funktionsnedsättning

Skadan kan medföra smärta och nedsatt rörlighet i den drabbade kroppsdelen, samt nedsatt muskelkraft i kringliggande muskulatur. Smärtan kan ge sömnproblem, nedsatt psykisk uthållighet och trötthet. Under läkning av skador i nedre extremitet är problem som uppstår relaterat till skadans art och placering.

Aktivitetsbegränsning

Skador på nedre extremitet medför svårigheter att både ändra och bibehålla kroppsställning (exempelvis att stå under längre perioder och att ändra läge mellan sittande och stående) samt att gå och gå i trappor, även med hjälpmedel. Det innebär också svårigheter att röra sig på olika sätt (exempelvis att krypa, klättra, springa eller hoppa). Skadan innebär även svårigheter att lyfta och bära föremål från en plats till en annan, samt förflytta föremål med benen.

Information om rehabilitering

Transport till och från arbetet. Anpassade arbetsuppgifter. Planera framtida arbetsuppgifter så fort den akuta behandlingsfasen är över vid svårare skador med risk för bestående men.

Referenser