Ménières sjukdom

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

H81.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrig till medelsvår ménières sjukdom med inslag av tinnitus mellan anfallen är rekommendationen inledningsvis sjukskrivning på heltid upp till 2 månader medan behandlingen påbörjas, därefter partiell sjukskrivning i avtagande grad.
  • Vid svår ménières sjukdom med tinnitus behövs ofta sjukskrivning under lång tid, i upp till 12 månader och ibland längre. Sjukskrivningstiden beror på hur ofta patienten får anfall och hur svåra dessa är.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Det är viktigt med information till arbetsgivare och arbetskamrater. Vid arbete som kräver god balansförmåga rekommenderas byte av arbetsuppgifter.

Sjukdomen är oberäknelig och till och med fastställandet av diagnosen kan vara svårt. Vissa patienter påverkas enbart enstaka dagar och andra kan vara totalt invalidiserade. Vid svåra tillstånd beror sjukskrivningstiden på hur ofta patienten får anfall och hur svåra dessa är.

Det är mycket viktigt att skilja Ménières sjukdom från andra former av yrsel, tinnitus och hörselnedsättning eftersom såväl behandling som konsekvenser skiljer sig betydligt åt. Diagnosen bör säkerställas så gott det går av en specialist inom audiologi eller öron-näsa-hals. Kontrollera så att patienten har behandlats i överensstämmelse med kända behandlingsstrategier.

Symtom, prognos, behandling

Ménières sjukdom är kronisk. Symtomen varierar i början. Fullt utvecklad får patienten anfallsvis akut svår yrsel, hörselnedsättning, tinnitus samt ljudkänslighet på ett öra. Yrseln försvinner ofta på ett par timmar men tinnitus och hörselnedsättning kan fortsätta några dygn. Med anfallen uppstår gradvis kroniska förändringar i innerörat. Slutstadiet är ofta ett i praktiken dövt eller icke användbart öra. Behandlingen går ut på att lindra besvären. 10 år efter debuten drabbas 30–50 procent av sjukdomen även på andra örat.

Funktionsnedsättning

Ménières sjukdom medför problem att upptäcka ljud, lokalisera ljudkälla och urskilja tal, nedsatt auditiv diskriminering (skilja mellan ljud) samt öron-sus, tinnitus och yrsel. Ökad känslighet för starka ljud kan även förekomma. Tillståndet kan ge yrsel, nedsättning av kroppens balansfunktion och förnimmelse av kroppsställning (positionsuppfattning) samt emotionslabilitet. Tinnitus medför ofta sömnrubbningar och koncentrationssvårigheter.

Aktivitetsbegränsning

Ménières sjukdom kan ge problem att lyssna och kommunicera pga påverkan på hörseln. Tillståndet kan ge svårigheter att fokusera uppmärksamheten och nedsatt stresstolerans. Vid yrsel och nedsatt balans kan det medföra svårigheter att röra sig omkring på olika platser och framför allt på hög höjd. Sjukdomen kan medföra svårigheter att vara förare.

Referenser