Ulcerös kolit, Crohns sjukdom och icke-infektiös tarminflammation

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

K50, K51, K52

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid ulcerös kolit, crohns sjukdom eller icke-infektiös tarminflammation med recidiverande episod rekommenderas sjukskrivning upp till 4 veckor på heltid.
  • Vid lindrig eller lindrig till medelsvår ulcerös kolit, crohns sjukdom eller icke-infektiös tarminflammation med första recidiverande episod rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor på heltid.
  • Vid medelsvår eller medelsvår till svår ulcerös kolit, crohns sjukdom eller icke-infektiös tarminflammation med recidiverande episod rekommenderas sjukskrivning upp till 12 veckor på heltid.
  • Vid svår ulcerös kolit, crohns sjukdom eller icke-infektiös tarminflammation med recidiverande episod rekommenderas sjukskrivning upp till 20 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Inflammatoriska tarmsjukdomar är kroniska tillstånd som även kan medföra en svårbehandlad trötthet som kan vara mest uttalad efter akuta skov. Därför behövs arbetet ibland anpassas under vissa tider (genom exempelvis partiell sjukskrivning). Patientens möjligheter att påverka sin arbetssituation och tillgång till toaletter kan påverka möjligheterna att klara arbetet (det är svårt med långa arbetspass utan tillgång till toaletter).

Symtom, prognos, behandling

Ulcerös colit, Crohns sjukdom och kolit (inflammation i tjocktarmen) tillhör gruppen inflammatoriska tarmsjukdomar. Insjuknandet sker vanligen i 20–30 årsåldern och bakomliggande orsak är i stort helt okänd. Vanligaste symtomen är buksmärtor (tenesmer), frekventa diaréer, blod och slem i avföringen samt ibland även allmänpåverkan med feber, viktnedgång och uttalad trötthet. Sjukdomarna behandlas i första hand med läkemedel men i enstaka fall kan akuta kirurgiska ingrepp krävas. Det finns ingen läkande behandling, men skov och symtom brukar avta med stigande ålder.

Akuta skov av inflammatoriska tarmsjukdomar brukar klinga av inom 8–12 veckor. I enstaka fall vid en mer omfattande inflammation, kirurgiska ingrepp och extraintestinala symtom kan det ta flera månader innan skovet läkt ut. Ett fåtal patienter har skov så ofta att patienten inte hinner återställas utan mer eller mindre har en kontinuerligt pågående sjukdom.

Funktionsnedsättning

Sjukdomarna Ulcerös colit, Crohns sjukdom, icke infektiös inflammation medför olika problem. För samtliga tillstånd kan patienten få problem med diaréer och täta trängningar, samt problem med funktioner för vatten-, mineral- och elektrolytbalans, exempelvis uttorkning och hypokalcemi (för lite kalcium i blodet). Därutöver kan patienter med Crohns sjukdom få problem med trötthet, allmän sjukdomskänsla och smärtproblematik i mage och buk. Patienter med Crohns sjukdom kan även få problem med illamående, att känna sig uppsvälld och kramp i buken. Tillståndet kan medföra viktnedgång, samt anemi (blodbrist) och autoimmunitet.

Aktivitetsbegränsning

Vid Ulcerös colit, Crohns sjukdom och icke infektiös inflammation får patienten svårigheter att kontrollera avföring vilket föranleder behov av närhet till toalett.

Information om rehabilitering

En tidig dialog med patienten om sjukskrivningen rekommenderas. Kontakt med arbetsplats och arbetsgivare angående situationen kan underlätta.

Referenser