Akut blindtarmsinflammation (opererad med buksnitt eller laparoskopiskt)

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

K35

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid akut appendicit där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid akut appendicit och utförd åtgärd laparoskopisk appendektomi där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid akut appendicit och utförd åtgärd excision av appendixstump rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid .
  • Vid akut appendicit med komplikation rekommenderas sjukskrivning upp till 4 veckor på heltid .

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Överväg kontakt med arbetsplatsen för ev. arbetsanpassning vid svårare komplikationer.

Symtom, prognos, behandling

Blindtarmsinflammation är en vanlig åkomma som drabbar cirka 7 procent av befolkningen, oftast i åldrarna 7–30 år. Blindtarmsbihanget (appendix) blir av okänd anledning inflammerat vilket leder till kraftig smärta i buken. Tillståndet botas med operation och är förenat med få allvarliga komplikationer. Infektion, störd tarmfunktion eller smärta kan tillstöta och medföra förlängt tillfrisknandetid och förlängd behandling.

Funktionsnedsättning

Akut blindtarmsinflammation kan medföra kraftig smärta i buken. Patienten får inledningsvis efter en operation ont vid rörelse och fysisk ansträngning, patienten kan även få feber. Infektion, störd tarmfunktion eller smärta kan tillstöta efter operation som kan medföra förlängt tillfrisknande. Den fysiska uthålligheten kan påverkas.

Aktivitetsbegränsning

Akut blindtarmsinflammation kan medföra att patienten får svårigheter att lyfta och bära föremål.