HIV/AIDS

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

B24

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid HIV med allmän sjukdomskänsla och pågående åtgärd antiviral behandling rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid hiv-infektion med sekundärt klinisk infektionsjukdom är arbetsförmågan oftast helt nedsatt i alla former av arbeten under flera veckor till flera månader tills behandlingen gett effekt. Ibland kan bestående nedsättning av arbetsförmågan uppstå.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Enbart hivsmitta påverkar inte arbetsförmågan. Eventuell smittrisk (via blod) finns teoretiskt men utgör, utom i speciella fall, ingen begränsning.

Hiv-infektion är en allmänfarlig sjukdom och ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen (2004:168).

Symtom, prognos, behandling

Humant immunbristvirus, hiv, medför en kronisk infektionssjukdom. En del av HIV-infekterade får inom några veckor efter smittotillfället övergående symtom i form av halsont, feber, lymfförstoring och utslag. Obehandlad infektion leder tilltagande immundefekt med sekundära problem, tex svampinfektioner. Med aids menas ett tillstånd med karaktäriska sjukdomar (exempelvis Kaposis sarkom), som kan drabba hivpositiva patienter. Obehandlad aids leder till döden. Det finns idag ingen bot mot hiv-infektion, men med antiviral behandling kan immunförsvaret stärkas. Den förväntade livslängden är idag inte säkert förkortad för de flesta hiv-patienter. Hiv-infektion kan inte botas men sjukdomsutvecklingen kan stoppas och immunförsvaret stärkas. Utvecklade aidssymtom kan ta flera månader att läka ut. I enstaka fall återställes inte funktionen helt.

Funktionsnedsättning

Den kroniska infektionssjukdomen Hiv/aids kan inom några veckor efter smittotillfället medföra trötthet, halsont, feber, lymfförstoring och utslag. Vid fullt utvecklad aids är funktionen ofta nedsatt i samband med svåra infektioner eller andra organsymtom. Antiviral behandling kan i vissa fall påverka allmäntillståndet genom att orsaka bland annat illamående och huvudvärk.

Aktivitetsbegränsning

Vid Hiv/aids kan patienten få svårigheter att förvärva färdigheter, att genomföra flera komplicerade uppgifter samtidigt och att genomföra daglig rutin.