Vissa fotbesvär (efter operation)

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

M20.1, M20.2, M20.4, M20.5, G57.6

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid framfotsbesvär utan operation finns i normala fall inget behov av sjukskrivning.
  • Vid hallux valgus efter operation finns oftast behov av sjukskrivning i upp till 6 veckor oberoende av arbete.
  • Vid hallux rigidus efter operation som strävar efter förbättrad rörelseförmåga finns oftast behov av sjukskrivning i upp till 6 veckor oberoende av arbete.
  • Vid hallux rigidus efter steloperation finns oftast behov av sjukskrivning i upp till 12 veckor, då läkningstiden är längre.
  • Vid hammartå efter operation finns oftast behov av sjukskrivning i upp till 6 veckor oberoende av arbete.
  • Vid skräddarknuta** **efter operation finns oftast behov av sjukskrivning i upp till 6 veckor oberoende av arbete.
  • Vid Mortons metatarsalgi (lesion av nervus plantaris) efter operation från ovansidan på foten finns oftast behov av sjukskrivning i upp till 4 veckor oberoende av arbete.
  • Vid Mortons metatarsalgi (lesion av nervus plantaris) efter operation från undersidan av foten finns oftast behov av sjukskrivning i upp till 5 veckor oberoende av arbete.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Efter de flesta framfotsingrepp återgår patienten i arbete efter ungefär 6 veckor. Ur läkningshänseende är det viktigt att inte överbelasta foten initialt.

Vid fördröjd eller utebliven läkning kan arbetsförmågan vara nedsatt under en längre tid. Fördröjd läkning kan bero på att ingreppet var mer komplicerat än normalt men kan också vara ett resultat av variationer i den individuella läkningsförmågan. Ofta får det röntgenologiska fyndet vara avgörande för bedömningen av vilken tid som behövs för läkning. Utebliven läkning leder för det mesta till en förnyad operation och sjukskrivning i avvaktan på denna kan vara motiverat.

Även om läkning normalt sker inom 6 veckor är foten fortsatt svullen under flera månader. Det kan innebära svårighet att använda arbetsskor eller behov av att avlasta med kryckor, vilket försvårar arbete som innefattar mycket gående och stående.

Symtom, prognos, behandling

Det är inte samtliga individer med framfotsdiagnoser som behöver opereras. Många patienter anpassar sig till sina besvär eller väljer skor som minimerar besvären och behöver sällan bli sjukskrivna för fotbesvären. För patienter som har besvär i den omfattningen att operation behövs leder det postoperativa förloppet till en nedsatt arbetsförmåga. Läkningstiden efter operation är för de flesta framfotsdiagnoser ungefär sex veckor.

Hallux valgus innebär att stortån är snedställd i sin grundled. Det ger smärtor vid tryck mot insidan av foten framför allt från skon. Vid operation av hallux valgus rätas tån upp genom ett beningrepp (osteotomi). Normal läkningstid är 6 veckor och under denna tid är gångförmågan nedsatt.

Hallux rigidus innebär artros (förslitning) i stortåns grundled. Det ger stelhet i tån med smärta vid gång och trycksmärta från skon. Vid operation ökas rörligheten i leden genom ett beningrepp som har normal läkningstid på 6 veckor. Vid uttalad artros utförs ofta i stället en steloperation med längre läkningstid. 

Hammartå orsakas av en stramning i andra tåns muskulatur, vilket innebär att den fastnar i ett böjt läge. Det ger skobesvär då tån trycker mot ovanlädret på skon. Vid operation stelopereras den krökta leden och fixeras med ett utstickande stift i 6 veckor. Under denna tid kan patienten inte använda normala skor.

Skräddarknuta innebär att ledhuvudet till lilltåns grundled sticker ut och ger tryckbesvär från utsidan av foten. Vid operation flyttas ledhuvudet genom ett beningrepp och framfoten blir smalare. Normal läkningstid är 6 veckor.

Mortons metatarsalgi orsakas av en nervinklämning mellan 2:a och 3:e mellanfotsbenen eller mellan 3:e och 4:e. Symtomen är smärta i främre delen av foten ut mot tårna vid belastning. Ibland påverkas känseln. Vid operation tas nerven bort genom ett operationssnitt antingen från ovansidan eller undersidan av foten. Läkningstiden är normalt 3 veckor, något längre vid operation underifrån.

Funktionsnedsättning

Flertalet framfotsdiagnoser opereras med beningrepp som har en läkningstid på ungefär 6 veckor. Under läkningstiden har de flesta individer belastningssmärta, besvär med svullnad och svårighet att använda vanliga skor. Kryckor kan behövas för att avlasta foten.

Aktivitetsbegränsning

Under läkningstiden är belastningssmärta den främsta aktivitetsinskränkande faktorn. Individen kan ha svårt att klara arbete som innebär gående och stående samt att ändra läge mellan sittande och stående. Det kan vara svårt att sitta längre stunder med foten nedåt på grund av smärta och svullnad. Besvären medför även svårigheter att lyfta och bära föremål från en plats till en annan, att flytta föremål med benen samt att röra sig på olika sätt (exempelvis att krypa, klättra, springa eller hoppa). När kryckor behövs för att avlasta foten kan det påverka möjligheten att utföra vissa arbetsuppgifter.

Information om rehabilitering

Anpassning av arbetsuppgifter, till exempel från gående eller stående till sittande, liksom anpassat färdsätt till och från arbetet kan underlätta återgång i arbete.

Vid långvariga läkningsförlopp eller om komplikationer tillstöter kan behovet av mer anpassade åtgärder på arbetsplatsen vara motiverat.

Referenser