Allergisk rinit

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

J30

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår allergisk rinit (snuva) rekommenderas ingen sjukskrivningstid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

I fall där sjukskrivningar är vanliga eller blir oväntat långdragna kan en fullständig allergiutredning vara värdefull.

Symtom, prognos, behandling

Allergisk rinit är säsongbunden eller perenn (konstant). Symtomen är stickningar och klåda i näsa, ögon och svalg, nysattacker, vattnig snuva och nästäppa. Säsongbunden allergisk rinit orsakas oftast av pollen och den konstanta av pälsdjur och kvalster. Den grundläggande behandlingen är att undvika allergenet (det allergiframkallande ämnet) i fråga. Utöver detta dämpas symtomen med mediciner.

Funktionsnedsättning

Vid Allergisk rinit får patienten problem med stickningar och klåda i näsa, ögon och svalg, nysattacker, vattnig snuva och nästäppa. Sjukdomen kan medföra trötthet, låg energinivå, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter. Patienten kan bli lättirriterad, få nedsatt kognitiv flexibilitet och nedsatt fysisk uthållighet.

Aktivitetsbegränsning

Allergisk rinit kan leda till att patienten får svårigheter att fokusera uppmärksamheten och att utföra flera uppgifter samtidigt.

Referenser