Dupuytrens kontraktur

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

M72.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid Dupuytrens kontraktur finns normalt inget behov av sjukskrivning. 
  • Efter behandling av Dupuytrens kontraktur med nålfasciotomi finns normalt inget behov av sjukskrivning.
  • Efter operation av Dupuytrens kontraktur (öppen fasciotomi) och arbetsuppgifter med lättare belastning (små krav på handfunktion) kan behov av sjukskrivning finnas på heltid under läkningstiden på upp till 3 veckor.
  • Efter operation av Dupyutrens kontraktur (öppen fasciotomi) och arbetsuppgifter med tyngre belastning (stora krav på handfunktion) kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 6 veckor, innan handstyrkan återfåtts.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom eller skada påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Efter operation av Dupuytrens kontraktur (öppen fasciotomi) är handen bandagerad under läkningstiden och måste skyddas från fukt och väta. Det kan omöjliggöra arbete i fuktiga och våta miljöer. I vissa yrken kan ortos inte användas på grund av hygieniska krav vilket kan omöjliggöra arbete. Tillfällig anpassning av arbetsuppgifter kan underlätta återgång i arbete.

Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant (höger för högerhänta, vänster för vänsterhänta) eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för arbetet.

Symtom, prognos, behandling

Dupuytrens kontraktur (även kallad vikingasjuka) är en förtjockning och förkortning av handflatans bindvävsplatta. En bindvävssträng bildas som ger oförmåga att räta ut ett eller flera fingrar, oftast lillfingret och/eller ringfingret. Dupuytrens kontraktur drabbar både kvinnor och män, men är vanligare bland män.

Dupuytrens kontraktur utvecklas under lång tid och ger gradvis tilltagande svårighet att räta ut fingrarna (fingret).

Oftast behövs ingen behandling men vid svårigheter att använda handen kan det behövas. Behandlingen är oftast operativ, antingen genom en enkel delning av bindvävssträngen (nålfasciotomi) eller ett större kirurgiskt ingrepp där bindvävsplattan och bindvävssträngen i handflatan avlägsnas (öppen fasciotomi).

Funktionsnedsättning

Dupuytrens kontraktur medför problem att räta ut och böja fingrarna vilket i vissa fall kan påverka handfunktioner som exempelvis greppförmåga. Efter operation bandageras handen i 2 – 4 veckor under vilken tid arbete som kräver god handhygien inte kan utföras. 

Aktivitetsbegränsning

Dupuytrens kontraktur kan medföra svårigheter med handens finmotorik (exempelvis att plocka upp föremål med handen, gripa om och släppa föremål och hantera föremål). Tillståndet kan även medföra svårigheter att skriva för hand, skriva på tangentbord, hantera kommunikationsutrustning och att tvätta handen vid uttalade besvär. I senare stadie kan krökta fingrar medföra problem att få på handske på handen vilket innebär svårigheter att utför arbete där handskar krävs.

Information om rehabilitering

Efter operation (öppen fasciotomi) får individen vanligen en skena (ortos) för att hålla fingrarna raka vilket kan innebära behov av anpassning av arbetet.

Referenser