Graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys)

Senast uppdaterad:

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

O26.7

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys) med lindriga besvär vid förflyttning och lätt arbetsbelastning är arbetsförmågan vanligen inte nedsatt.
  • Vid graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys) med medelsvåra besvär vid förflyttning, sömnstörning och tung fysisk arbetsbelastning kan arbetsförmågan vara nedsatt helt eller partiellt fram till förlossningen.
  • Vid graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys) med svåra besvär vid förflyttning, sömnstörning och tung eller upprepad fysisk arbetsbelastning kan arbetsförmågan vara helt nedsatt fram till förlossningen.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta kan konstateras genom en klinisk undersökning av rygg och bäcken. Det finns erkända test för att mäta bäckenledsmärtor och allvarlighetsgrad (exempelvis P4 test).

Detta är ett smärttillstånd som kan ha påverkan på arbetsförmågan. Ibland kan nedstämdhet förekomma. Hos de allra flesta gravida går smärttillståndet tillbaka inom 6 månader efter förlossningen.

Den fysiska arbetsbelastningen är i många fall avgörande för arbetsförmågan hos gravida. Eftersom smärtintensiteten är belastnings- och lägesrelaterad finns det möjligheter att minska kvinnans smärtintensitet genom minskad fysisk belastning av bäckenet. Ett stillasittande arbete förvärra symtomen.

Symtom, prognos, behandling

Mer än varannan gravid känner smärta i rygg eller bäcken med debut under aktuell graviditet. För de flesta sker smärtdebuten tidigt och oftast under graviditetens första hälft. Smärtan förläggs främst i korsryggen (sacrum) och över skinkorna (glutéerna), inte sällan med smärtutstrålning ned i låren, mot ljumskar, höfter och symfysregionen. En del gravida kan ha smärtor lokalt över symfysen som enda lokalisation. Smärtintensiteten varierar mellan gravida från lindrig till intensiv. Smärtan påverkas av fysisk belastning av rygg och bäcken, där ökad fysisk belastning av bäckenet ger ökad smärtintensiteten.

Benägenheten för rygg- och bäckensmärta under och efter fysisk belastning kvarstår under hela graviditeten och går oftast tillbaka efter förlossningen. För de flesta gravida är den belastningsrelaterade smärtan borta inom första halvåret efter förlossningen, men för cirka 7-10 procent kan smärtan kvarstå mer än två år efter förlossningen.

Det är viktigt med diagnostisk bedömning och individuellt anpassade rekommendationer för dagliga aktiviteter inkluderat fysisk aktivitet och anpassad träning för att i möjligaste mån bibehålla fysisk förmåga i rygg och bäcken. För ytterligare smärtlindring kan bäckenbälte (sacroiliacabälte) föreslås, även akupunktur/TENS kan prövas och kryckor kan erbjudas vid intensiva smärtor vid förflyttning.

Funktionsnedsättning

Benägenheten för rygg- och bäckensmärta kvarstår under hela graviditeten och för vissa även efter förlossningen. Smärtintensiteten är belastningsrelaterad och ökar under och efter belastning. Nedsättning av funktionsförmågan korrelerar till den upplevda smärtans svårighetsgrad. När smärtan upprepat stör nattvilan kan dagtrötthet och koncentrationssvårigheter förekomma.

Aktivitetsbegränsning

Den gravida kan få svårigheter att sitta, stå, gå, gå i trappor, att resa sig från sittande och att klara obekväma arbetsställningar, samt svårigheter att lyfta tungt eller upprepat vilket medför begränsningar i att utföra arbeten som innehåller dessa arbetsmoment. Smärtrelaterade sömnstörningar kan ge svårigheter att fokusera uppmärksamhet och att fysiskt och psykiskt orka utföra dagliga aktiviteter.

Information om rehabilitering

Möjlighet till varierade kroppsställningar och att ta pauser. Minskad fysisk belastning exempelvis genom reducerad gångsträcka eller reducerat antal lyft.

Anpassad fysisk arbetsbelastning och arbetsgrad utifrån smärtintensitet. Erbjudande om bäckenbälte (sacroiliacabälte) och vid kraftig smärtintensitet kan avlastning med kryckor vara till hjälp. Individuellt anpassad träning utan att belasta bäckenet.