Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering

Hälso-och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering består av tre delar: försäkringsmedicinsk bedömning, sjukskrivning och rehabilitering, och uppföljning. Till varje del finns en checklista för det kliniska försäkringsmedicinska arbetet.