Beslutsstöd för diagnoser

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd innehåller rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser.