Samordnade rehabiliteringsinsatser genom samordningsförbund

Samordningsförbunden syftar till att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser och underlätta samverkan mellan myndigheterna.

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser kan kommuner, regioner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverka inom rehabiliteringsområdet.

Samordningsförbunden finansieras gemensamt av kommunen, regionen och staten. Vid utgången av 2022 fanns det 75 samordningsförbund som innefattade 273 av Sveriges 290 kommuner och samtliga regioner.

I situationer där personer har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, är det möjligt för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regioner och kommuner att genom samordningsförbund finansiera sådana insatser.

Samordningsförbunden har ingen egen rehabiliteringsverksamhet utan kanslierna administrerar medlen inom lagen och stöttar samverkan mellan medlemmarna.

Syftet med samordningsförbunden är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser och underlätta samverkan mellan myndigheterna. Parterna arbetar lokalt tillsammans för att ge insatser till enskilda personer som är i behov av samordnad rehabilitering. Målet är att personen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att kunna utföra förvärvsarbete. Både arbetssätt och insatser som erbjuds ser olika ut i olika samordningsförbund.

Kunskapsstöd med referenser och lagstiftning

 

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: