Samverkan

Här kan man läsa om samverkan med andra aktörer för en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, och om de olika aktörernas roller. Här finns även förklaring till begrepp med olika innebörd som kan användas på olika sätt av de olika aktörerna.