Metastaserad cancer

Senast uppdaterad: 2015-11-15

Relaterade diagnoskoder (ICD–10–SE)

C77, C78, C79

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Rekommendationerna för bröstcancer, koloncancer, prostatacancer, rektalcancer, endometriecancer, blåscancer och lungcancer omfattar även tillstånd med spridning. Se respektive rekommendation för mer information.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Symtom, prognos, behandling

Rekommendationerna för bröstcancer, koloncancer, prostatacancer, rektalcancer, endometriecancer, blåscancer och lungcancer omfattar även tillstånd med spridning. Se respektive rekommendation för mer information.

Funktionsnedsättning

Rekommendationerna för bröstcancer, koloncancer, prostatacancer, rektalcancer, endometriecancer, blåscancer och lungcancer omfattar även tillstånd med spridning. Se respektive rekommendation för mer information.

Aktivitetsbegränsning

Rekommendationerna för bröstcancer, koloncancer, prostatacancer, rektalcancer, endometriecancer, blåscancer och lungcancer omfattar även tillstånd med spridning. Se respektive rekommendation för mer information.

Information om rehabilitering

Rekommendationerna för bröstcancer, koloncancer, prostatacancer, rektalcancer, endometriecancer, blåscancer och lungcancer omfattar även tillstånd med spridning. Se respektive rekommendation för mer information.